E-ITSPEA 15: Eetika ja IT

Kursuse viimases postituses pidime valima ühe IT-eetikakoodeksi ning seda analüüsima. Antud teema jaoks lootsin leida materjali oma lemmik uurimisobjektilt, Medtronicult, sest arvasin, et meditsiiniaparaatidega tegelev tehnoloogiafirma võiks ju omada mingit eetikakoodeksit. Kahjuks see nii ei olnud, mistõttu pöördusin usaldusväärse abilise Google’i poole. Ka Googlest oli üpris keeruline leida head IT-le keskenduvat eetikakoodeksit, kuid peale pikka otsingut, millega käigus jõudsin Google otsingumootori 14. leheküljele, leidsin The Chartered Institute for IT eetikakoodeksi, mida ma siis nüüd analüüsima hakkan.

Eelmainitud eetikakoodeks on jaotatud neljaks alaosaks:

  • Sa teed IT-d kõikidele – kaota eelarvamused ja ära diskrimineeri, tee asju turvaliselt
  • Näita mida sa oskad, õpi mida ei oska
  • Austa neid kelle jaoks sa töötad
  • Hoia IT professionaalsena ja ole teistele eeskujuks

Esimeses osas on kirjutatud selle kohta, et kuna sa teed lahendusi väga erinevatele inimestele, siis on oluline mitte diskrimineerida ning mitte omada negatiivseid eelarvamusi kellegi suhtes.

Teises osas läheb asi tehnilisemaks ning kirjutatakse selle kohta, kuidas peaks kompetente IT inimene käituma. Välja on toodud järgnev: 1) võta vastu tööd, mis on sinu kompetentsi piires, 2) ära ütle, et sul on teatud oskused ilma neid tegelikult omamata, 3) austa teiste õigust arvamusele ning võta kriitikat viisakalt vastu, 4) ära võta vastu ebaeetilisi pakkumisi, 5) proovi ennast hoida kursis sinu sektoris toimuvaga.

Kolmandas osas räägitakse pigem sellist üldist juttu ehk et ära pane oma tööandjat halba positsiooni ning proovi näha ette selliseid olukordi, kus võiks eelmainitud probleem esile tõusta.

Neljandas ning ühtlasi viimases osas kirjeldatakse seda, mida tuleks teha, et hoida IT sektor professionaalsena ning hea reputatsiooniga. Põhimõtteliselt on välja toodud see, et jälgi ise, proovi täiendada ning vii ellu nõutud standardeid ning vaata, et seda teeksid ka teised.

Eks need eetikakoodeksid on kõik sellised üldist juttu sisaldavad tekstid ning neid võib ju lugeda aga isiklikult leian, et kõik koodeksites väljatoodud punktid on tegelikult lihtsalt elust hästi läbisaamise põhitõed ehk igasuguste koodeksite kokkuvõte on põhimõtteliselt järgnev: Mõtle teistele, tee asju hästi ja ole sellega eeskujuks, tee oma tööd ausalt ning väldi ebaeetilisi redeleid, mis võivad halvale teele saata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: