Home

Martin Siitam’s view

Latest from the Blog

E-ITSPEA 15: Eetika ja IT

Kursuse viimases postituses pidime valima ühe IT-eetikakoodeksi ning seda analüüsima. Antud teema jaoks lootsin leida materjali oma lemmik uurimisobjektilt, Medtronicult, sest arvasin, et meditsiiniaparaatidega tegelev tehnoloogiafirma võiks ju omada mingit eetikakoodeksit. Kahjuks see nii ei olnud, mistõttu pöördusin usaldusväärse abilise Google’i poole. Ka Googlest oli üpris keeruline leida head IT-le keskenduvat eetikakoodeksit, kuid peale pikkaContinue reading “E-ITSPEA 15: Eetika ja IT”

E-ITSPEA 14: Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid. Lunavara lühikokkuvõte.

Seekordses blogipostituses teen lühikokkuvõtte lunavara olemusest ning toon välja, millised “Mitnicki valemi” komponendid aitaksid lunavarast tulenevat riski maandada. Kuidas satutakse lunavara ohvriks? Sarnaselt teistele pahavara tüüpidele on ka lunavara tarkvara, mis mingil andmeedastamismeetodil (CD-plaat või kaasa pandud mõne meiliga) satub kasutaja teadamata tema arvutisse. Mis on lunavara tööpõhimõte? Lunavara idee on sarnane teistele olukordadele, kusContinue reading “E-ITSPEA 14: Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid. Lunavara lühikokkuvõte.”

E-ITSPEA 13: Teistmoodi IT.

Kui rääkida erivajadustega inimestele mõeldud IT-lahendustest, siis minule tule kohe silme ette Steven Hawkingi ratastool, mis mingil imemeetodil suutis mootorneuroni haigust põdeva mehe rääkima panna. Kuna seekordses blogipostituses on vaja mõnest sellisest lahendusest rääkida, siis mõtlesin, et kuigi see ratastool koosneb mitmest erilahendusest, siis enda uudishimu tõttu oleks sobiv valida uuritavaks lahenduseks just see samaContinue reading “E-ITSPEA 13: Teistmoodi IT.”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started